Home भारतातील ७४० किल्ले || पूर्ण किल्ल्यांची यादी 2021

भारतातील ७४० किल्ले || पूर्ण किल्ल्यांची यादी 2021

आंध्र प्रदेश

 1. बेलामकोंडा किल्ला – गुंटूर जिल्हा
 2. बोबिली किल्ला – विझियानगरम जिल्हा
 3. दुर्गाम किल्ला – प्रकाशम जिल्हा
 4. गजानन किल्ला – विशाखापट्टणम जिल्हा
 5. गोंथिना किल्ला – विशाखापट्टणम जिल्हा
 6. कोंडापल्ली किल्ला – कृष्णा जिल्हा
 7. कोंडवेदू किल्ला – गुंटूर जिल्हा
 8. माचिलीपट्टणम किल्ला कृष्णा जिल्हा
 9. पार्थ किल्ला
 10. उदयगिरी किल्ले – नेल्लोर जिल्हा
 11. वेंकटगिरी किल्ला – नेल्लोर जिल्हा
 12. विझियानगरम किल्ला – विझियानगरम जिल्हा
 13. अडोनी किल्ला – कुर्नूल जिल्हा
 14. चंद्रगिरी किल्ला – तिरुपती
 15. चेन्नमपल्ली किल्ला – कुर्नूल जिल्हा
 16. देवराया किल्ला – विजयनगरम जिल्हा
 17. गंडीकोटा किल्ला – कडप्पा जिल्हा
 18. गूटी किल्ला – अनंतपूर जिल्हा
 19. गुरमकोंडा किल्ला – चित्तूर जिल्हा
 20. कोंडा रेड्डी किल्ला – कुर्नूल जिल्हा
 21. सिद्धवतम किल्ला

अरुणाचल प्रदेश

 1. इटा किल्ला, इटानगर
 2. भिस्माकनगर किल्ला, रोइंग
 3. बोलुंग किल्ला, बोलुंग
 4. गोमसी किल्ला, पूर्व सयांग
 5. रुक्मिणी किल्ला, रोइंग
 6. तेजू किल्ला, रोईंग
 7. बुरोई किल्ला, पपूम परे

आसामName

 1. गारचुक लचित गड
 2. गढ डौल
 3. करेंग घर
 4. माटियाबाग पॅलेस
 5. तलाठी घर

बिहारName

 1. बक्सर किल्ला
 2. दरभंगा किल्ला
 3. जगदीशपूर किल्ला
 4. जलालगढ किल्ला
 5. मुंगेर किल्ला
 6. रोहतसगढ किल्ला
 7. शेरगढ किल्ला